บริษัท เอทีจี เพอร์เฟค จำกัด
โทร 095 0488 915, 061 142 2252, 092 291 9926
  • th
  • รับสร้างปั๊มน้ำมัน
  • รับสร้างปั๊มน้ำมัน

รับสร้างปั๊มน้ำมัน

รับสร้างปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง


  บริษัท เอทีจี เพอร์เฟค จำกัด รับสร้างสถานีบริการน้ำมัน แบบครบวงจร ทั่วประเทศ
 

          บริษัท เอทีจี เพอร์เฟค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี โดยบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน รับสร้างสถานีบริการน้ำมัน แบบครบวงจร ทั่วประเทศไทย จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ ตู้จ่ายน้ำมันระบบดิจิตอลใหม่และมือสอง ปั้มสูบจ่ายน้ำมันขนาดเล็ก แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน มือจ่ายน้ำมัน สายจ่ายน้ำมัน และอะไหล่อื่นๆ เป็นต้น ที่ใช้กับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 

          บริษัท เอทีจี เพอร์เฟค จำกัด ให้บริการลูกค้าที่ต้องการสร้างสถานีบริการน้ำมัน แบบครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ การออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบ ดำเนินการยื่นขออณุญาต การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันแบบครบวงจร การวางระบบและการบริการ ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ บริการทางด้านการวิจัยด้านการตลาดและให้คำปรึกษาในด้านการบริหารงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปิดสถานีบริการน้ำมัน ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จากต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นผู้ผลิตถังน้ำมันเชื้อเพลิงบนดินและถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน

 

ปั๊มน้ำมัน
 

สถานีบริการน้ำมัน

สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็กในชุมชน

สถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง

สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่


 

ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ATG-CB-112

ชนิด 1 ปั๊ม 1 สายจ่ายน้ำมัน

ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ATG-CB-214

ชนิด 1 ปั๊ม 2 สายจ่ายน้ำมัน

ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ATG-CB-224

ชนิด 2 ปั๊ม 2 สายจ่ายน้ำมัน

ตู้จ่ายน้ำมัน ATG-CB-424

ชนิด 2 ปั๊ม 4 สายจ่ายน้ำมัน

ตู้จ่ายน้ำมัน ATG-CB-424

ชนิด 2 ปั๊ม 4 สายจ่ายน้ำมัน


 

แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิง

แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน

แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน

แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน

แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน

แทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน

บริษัท เอทีจี เพอร์เฟค จำกัด (ATG PERFECT CO., LTD.)

          เราบริการรับสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รับสร้างปั๊มน้ำมันขนาดเล็กในชุมชน รับติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมระบบงานเดินท่อน้ำมัน บริการออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบปั๊มน้ำมัน ดำเนินการยื่นขออนุญาตในการเปิดสถานีบริการน้ำมัน และการกักเก็บน้ำมันในโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระบบดิจิตอลใหม่และมือสอง ตู้จ่ายน้ำมันระบบอิเลคทรอนิคมือสอง ปืนจ่ายน้ำมัน ปั้มสูบจ่ายน้ำมันขนาดเล็ก อะไหร่ตู้จ่ายน้ำมัน อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน อุปกรณ์เกี่ยวกับแทงค์น้ำมันและระบบงานเดินท่อน้ำมัน สำหรับสถานีบริการน้ำมันและอุตสหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายแทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงบนดินและใต้ดิน พร้อมติดตั้งระบบงานเดินท่อน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น


สนใจติดต่อฝ่ายขาย

 Tel. 095 048 8915, 061 1422 252, 092 2919 926

E-mail: atgperfect@gmail.com


สินค้า
รับสร้างปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก

บริการสร้างและติดตั้งสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็กในชุมชน พร้อมอุปกรณ์ครบครัน

สอบถาม
รับสร้างปั๊มน้ำมันขนาดกลาง

บริการสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง โดยทีมงานติดตั้งที่มีประสบการณ์ยาวนาน

สอบถาม
รับสร้างปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่

บริการสร้างปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ พร้อมรับประกันผลงานและอุปกรณ์

สอบถาม
รับสร้างสถานีบริการน้ำมัน

เราบริการรับสร้างปั๊มน้ำมัน รับสร้างสถานีบริการน้ำมัน แบบครบวงจร ทั่วประเทศ

สอบถาม
ปั๊มน้ำมัน

รับเหมาก่อสร้างปั๊มน้ำมัน รับสร้างปั้มน้ำมันชุมชน รับสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สอบถาม
สร้างปั๊มน้ำมัน

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน รับสร้างปั๊มน้ำมันแบบครบวงจร

สอบถาม
รับสร้างปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ

บริการออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบ ดำเนินการยื่นขออณุญาตการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน

สอบถาม
รับสร้างปั๊มน้ำมันในชุมชน

เรารับสร้างสถานีบริการน้ำมันแบบครบวงจรทั่วประเทศไทย พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์

สอบถาม
ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ชนิด 1 ปั๊ม 1 สาย

จำหน่ายและติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ATG-CB-112 ชนิด 1 ปั๊ม 1 สายจ่ายน้ำมัน

สอบถาม
ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ชนิด 1 ปั๊ม 2 สาย

จำหน่ายและติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ATG-CB-214 ชนิด 1 ปั๊ม 2 สายจ่ายน้ำมัน

สอบถาม
ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ชนิด 2 ปั๊ม 2 สาย

จำหน่ายและติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ATG-CB-224 ชนิด 2 ปั๊ม 2 สายจ่ายน้ำมัน

สอบถาม
ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ชนิด 2 ปั๊ม 4 สาย

จำหน่ายและติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล GNS-CB-424 ชนิด 2 ปั๊ม 4 สายจ่ายน้ำมัน

สอบถาม
ตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล ชนิด 3 ปั๊ม 6 สาย

จำหน่ายและติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล GNS-CB-636 ชนิด 3 ปั๊ม 6 สายจ่ายน้ำมัน

สอบถาม
จำหน่ายตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

จำหน่ายและบริการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งแบบ 1 สาย, 2 สาย และ 4 สายจ่าย

สอบถาม
ตู้จ่ายน้ำมัน

เรานำเข้าอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน

สอบถาม
ปืนสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

จำหน่ายปืนสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รุ่น YTB60 ทั้งมือ 1 และมือ 2 พร้อมบริการติดตั้ง

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ฝ่ายขายสถานีบริการน้ำมัน
ปีที่เข้าร่วม:
15 กุมภาพันธ์ 2559
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท เอทีจี เพอร์เฟค จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
43 หมู่ที่ 12 หนองฮี หนองฮี 45140
ประเทศ/เขต:
ไทย, ร้อยเอ็ด
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท เอทีจี เพอร์เฟค จำกัด
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายขายสถานีบริการน้ำมัน
ที่อยู่:
43 หมู่ที่ 12
ตำบล:
หนองฮี
อำเภอ/เขต:
หนองฮี
จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
45140
มือถือ:
0950488915
0611422252
0922919926
อีเมล์:
atgperfect@gmail.com
ไลน์ไอดี: